Aktuellt på västgöta nation

Meddelande från Ämbetsvalberedningen

Utlysta poster NSK 3 VT19

På NSK III den 8 maj kommer följande poster att väljas. Du ansöker genom att skriva ditt för- och efternamn samt ditt telefonnummer under den posten du vill söka på anslaget, som finns på anslagstavlan i nationshuset, senast kl. 12:00 den 1 maj. Om du inte tidigare haft ett ämbete på nationen kan du bli kallad till intervju med ämbetsvalberedningen lördagen den 4 maj.

 

At NSK III on the 8th of May the following offices and committee members will be elected. If you want to apply, please write your full name and telephone number under the position you are applying for on the post on the board in the nation building before 12am the 1st of May. If you have not had an office at the nation before you may be called to an interview with the selection committee on the 4th of May.

 

Ordinarie val

Fotograf 1 person HT19-VT20

Krönikör 1 person HT19-VT20

Orkesterföreståndare 1 person HT19-VT20

Sånganförare 1 person HT19-VT20

Teaterföreståndare 1 person HT19-VT20  

Jämlikhetsombud 1 person HT19-VT20

Bibliotekarie 1 person HT19-VT20

Barmästare 2 personer HT19

Biträdande sexmästare 5 personer HT19

Fikavärd 3 personer HT19

Hovmästare 1 person HT19

Kökschef 1 person HT19

Biträdande kökschef 1 person HT19

Lunchvärd 5 personer HT19

Restaurangvärd 3 personer HT19

Ledamot av marknadsföringsnämnden 1 person HT19-VT20

Ledamot av biblioteks- och kulturarvsnämnden 1 person HT19-VT20

Ledamot av stipendienämnden 4 personer HT19-VT20

Fyllnadsval

Ljud- och ljusansvarig 1 person HT19-VT20

Fanbärare 1 person HT19-VT20

Sekreterare 1 person VT19-HT19

Redaktör 2 personer VT19-HT19

Arbetsordningar finns här.

Meddelande från ledamotsvalberedningen

Till NSK III den 8 maj utlyses följande poster:

Fyllnadsval

-      Ämbetsvalberedningens ordförande, 1 person, HT19-VT20

-      Ledamot av granskningsnämnden, 1 person, VT18-HT19

Din ansökan ska vara förste kurator tillhanda senast söndagen den 21 april kl. 12:00.
Ansökan skickas till 1q@vastgotanation.se.
Frågor om utlysta ämbeten eller om ansökan besvaras av förste kurator.

Arbetsbeskrivningar finns här. Intervjuer kommer att hållas tisdag 23 april.

——————————————————————————————————————--

Under vårterminens andra nationssammankomst den 3 april valdes Axel Biwall Sandberg till andre kurator för perioden HT19-VT20 och Maria Grondona till tredje kurator för perioden HT19-VT20. Grattis!