förslag till nya stadgar för västgöta nation

Den 18 februari 2016 beslutade styrelsen att uppdra en arbetsgrupp att ta fram ett förslag till nya stadgar för Västgöta nation i Uppsala. Förslaget kommer att läggas fram för en första läsning på NSK II den 7 november 2018. Den 30 oktober 2018 klockan 19:00 i Kinnekullerummet kommer stadgegruppen hålla ett informationsmöte med möjlighet att ställa frågor om förslaget till nya stadgar och arbetsordningar.

Klicka här för att läsa förslaget på nya stadgar.

Klicka här för att läsa förslaget på nya arbetsordningar.

Klicka här för att läsa gällande stadgar och delegationsordningar.