RENOVERING AV NATIONSHUSET
VÅREN OCH SOMMAREN 2019

Under våren och sommaren 2019 kommer nationshuset att renoveras. Tak, plåt, fasad och fönster ska renoveras både på Ambrosia och huvudbyggnaden. Dessutom ska entrén byggas om och tillgänglighetsanpassas. Information om arbetet publiceras löpande här.

hur kan jag bidra?

Den här renoveringen en nödvändig investering och en stor kostnad för nationen. Därför har vi upprättat en renoveringsfond. Alla bidrag till fonden är mycket uppskattade – stora som små – och betydelsefulla för att vi ska kunna fortsätta använda vårt vackra nationshus.

Alla bidragsgivare kommer att uppmärksammas på olika sätt. Mer information om detta kommer snart att publiceras på hemsidan.

Sätt in ditt bidrag till BG 884-6321 eller swisha till 123 521 7484. Markera betalningen med HUSET2019 och ditt namn, samt mejla eller ring förste kurator på 1q@vastgotanation.se alt. 018-136360 när du donerat: på så vis kan ge dig något tillbaka för din gåva!

Gåvonivåer

Alla bidrag till fonden – stora som små – är mycket uppskattade och betydelsefulla och kommer att uppmärksammas på olika sätt. Här redogör vi för hur:

Under 500 kr

 • Du publiceras på listan av givare i VästgötaCorrespången och i nästa Vestrogothica.

 • Donatorsdiplom.

Järnnivå: minst 500 kr

 • Du publiceras på listan av givare i VästgötaCorrespången och i nästa Vestrogothica.

 • Donatorsdiplom.

 • Du får en renoveringsnål.

Bronsnivå: minst 1000 kr

 • Du publiceras på listan av givare i VästgötaCorrespången och i nästa Vestrogothica.

 • Donatorsdiplom.

 • Du får en renoveringsnål.

 • Nationen bjuder på donatorsmingel.

Silvernivå: minst 5000 kr

 • Du publiceras på listan av givare i VästgötaCorrespången och i nästa Vestrogothica.

 • Donatorsdiplom.

 • Du får en renoveringsnål.

 • Nationen bjuder på donatorsmingel.

 • Nationen bjuder på festlig donatorsmiddag.

 • Ditt namn exponeras i den nyrenoverade hallen.

Guldnivå: minst 10 000 kr

 • Du publiceras på listan av givare i VästgötaCorrespången och i nästa Vestrogothica.

 • Donatorsdiplom.

 • Du får två renoveringsnålar.

 • Nationen bjuder på donatorsmingel för två personer.

 • Nationen bjuder på festlig donatorsmiddag för två personer.

 • Ditt namn på en egen plakett i mindre storlek i den nyrenoverade hallen.

Diamantnivå: minst 25 000 kr

 • Du publiceras på listan av givare i VästgötaCorrespången och i nästa Vestrogothica.

 • Donatorsdiplom.

 • Du får två renoveringsnålar.

 • Nationen bjuder på donatorsmingel för två personer.

 • Fördrink för två personer hemma hos inspektorsparet Helene och Bertil.

 • Nationen bjuder på festlig donatorsmiddag för två personer.

 • Två namn på en egen plakett i mellanstorlek i den nyrenoverade hallen.

Platinumnivå: minst 50 000 kr

 • Du publiceras på listan av givare i VästgötaCorrespången och i nästa Vestrogothica.

 • Donatorsdiplom.

 • Du får tre renoveringsnålar.

 • Nationen bjuder på donatorsmingel för tre personer.

 • Fördrink för tre personer hemma hos inspektorsparet Helene och Bertil.

 • Nationen bjuder på festlig donatorsmiddag för tre personer.

 • Tre namn på en egen plakett i större storlek i den nyrenoverade hallen.

Stjärnstatus: minst 100 000 kr

 • Du publiceras på listan av givare i VästgötaCorrespången och i nästa Vestrogothica.

 • Donatorsdiplom.

 • Du får fyra renoveringsnålar.

 • Nationen bjuder på donatorsmingel för fyra personer.

 • Fördrink för fyra personer hemma hos inspektorsparet Helene och Bertil.

 • Nationen bjuder på festlig donatorsmiddag för fyra personer.

 • Fyra namn på en egen plakett i större storlek i den nyrenoverade hallen.

 • Den som bidrar med minst 100 000 kr kommer utöver ovan nämnda uppmärksamhet också få möjligheten att efter diskussion med nationen namnge ett av rummen i den planerade nya bostadsbyggnaden i anslutning till Västgötagården.