RENOVERING AV NATIONSHUSET
VÅREN OCH SOMMAREN 2019

Här publiceras löpande uppdateringar om renoveringsarbetet.

21 augusti

20190821 Detalj dtak.jpg
Detalj från tornet.

Detalj från tornet.

Ny garderobsdisk i hallen.

Ny garderobsdisk i hallen.

Vy över Ambrosia.

Vy över Ambrosia.

7 augusti

En ny trappa påbörjad, samt lagningar på fasaden.

En ny trappa påbörjad, samt lagningar på fasaden.

2 augusti

Just nu saknar vi trappa!

Just nu saknar vi trappa!

18 juli

Hallen målas grön!

Hallen målas grön!

11 juli 2019

Ny plåt på tornet.

Ny plåt på tornet.

Ny plåt på tornet.

Ny plåt på tornet.

Tegel på Ambrosias tak!

Tegel på Ambrosias tak!

Nytt golv i hallen!

Nytt golv i hallen!

8 juli 2019

Stommen till RWC samt den nya vägen till källaren.

Stommen till RWC samt den nya vägen till källaren.

RWC och väg mot källaren. Till höger i bild kommer förvaringsskåp att byggas.

RWC och väg mot källaren. Till höger i bild kommer förvaringsskåp att byggas.

Ett nytt vindfång. Där torrförrådet fanns kommer vi att få plats för mer garderob!

Ett nytt vindfång. Där torrförrådet fanns kommer vi att få plats för mer garderob!

Proinspektor, 2Q och 3Q demonstrerar att det vackra fönstret som var inne på damtoaletten nu kommer att synas bättre!

Proinspektor, 2Q och 3Q demonstrerar att det vackra fönstret som var inne på damtoaletten nu kommer att synas bättre!

Ambrosias fasad och fönster har målats och de fina färgerna lyser bakom byggnadsställningarna.

Ambrosias fasad och fönster har målats och de fina färgerna lyser bakom byggnadsställningarna.

20 juni 2019

Fler väggar rivna.

Fler väggar rivna.

Torr- och porslinsförråd borta.

Torr- och porslinsförråd borta.

18 juni 2019

Nu har vi börjat riva entrén!

Nu har vi börjat riva entrén!

Första målningen på Ambrosia påbörjad!

Första målningen på Ambrosia påbörjad!

13 juni 2019

Arbetet med putsen på Ambrosias fasad har påbörjats.

Arbetet med putsen på Ambrosias fasad har påbörjats.

10 juni 2019

Tegel borttaget från nationshusets tak.

Tegel borttaget från nationshusets tak.

Skattmästare fastighet Jonas inspekterar en del av tornet där plåten tagits bort.

Skattmästare fastighet Jonas inspekterar en del av tornet där plåten tagits bort.

Del av tornet och vy mot Fyrisån.

Del av tornet och vy mot Fyrisån.

5 juni 2019

Skattmästare fastighet Jonas Hjelmqvist vid ett delvis täckt Ambrosia-tak.

Skattmästare fastighet Jonas Hjelmqvist vid ett delvis täckt Ambrosia-tak.

22 maj 2019

Del av Ambrosias tak. Nytt trä över fönsterkupan.

Del av Ambrosias tak. Nytt trä över fönsterkupan.

21 maj 2019

Första nya plåten på Ambrosias tak.

Första nya plåten på Ambrosias tak.

17 maj 2019

Byggnadsställningarna klättrar upp längs tornet.

Byggnadsställningarna klättrar upp längs tornet.

Tegelpannor på ena sidan av Ambrosia borttagna.

Tegelpannor på ena sidan av Ambrosia borttagna.

10 maj 2019

Byggnadsställningar börjar omgärda även nationshuset.

Byggnadsställningar börjar omgärda även nationshuset.

3 maj 2019

Byggnadsställningar har börjat byggas runt Ambroisa.

Byggnadsställningar har börjat byggas runt Ambroisa.

26 april 2019

Ämbetsverkare tar bort buskage framför nationshuset inför att det ska komma upp byggnadsställningar.

Ämbetsverkare tar bort buskage framför nationshuset inför att det ska komma upp byggnadsställningar.