RENOVERING AV NATIONSHUSET
VÅREN OCH SOMMAREN 2019

Här publiceras löpande uppdateringar om renoveringsarbetet.

10 maj 2019

Byggnadsställningar börjar omgärda även nationshuset.

Byggnadsställningar börjar omgärda även nationshuset.

3 maj 2019

Byggnadsställningar har börjat byggas runt Ambroisa.

Byggnadsställningar har börjat byggas runt Ambroisa.

26 april 2019

Ämbetsverkare tar bort buskage framför nationshuset inför att det ska komma upp byggnadsställningar.

Ämbetsverkare tar bort buskage framför nationshuset inför att det ska komma upp byggnadsställningar.