senior

På Västgöta nation kan man bli vald till senior efter fyra terminer som medlem. Seniorer väljs efter nominering av seniorskollegiet en gång per termin vid terminens sista nationssammankomst. Seniorsskap är en utmärkelse som grundar sig på engagemang vid nationen.

Seniorskollegiet

Seniorskollegiet är ett möte seniorerna håller en gång per termin. På detta möte nomineras nya seniorer och hedersledamöter till nationssammankomsten. Seniorerna har även möjlighet att betala in pengar till en seniorsfond vars syfte är att sätta guldkant på nationens vardag. Dess användning är något som beslutas om på seniorskollegiet. Utöver detta ger seniorskollegiet en möjlighet för gamla medlemmar att åter träffas en gång per termin under de festliga former som kommer av den efterföljande sittningen.