sök ämbete

Bli en i gänget! Varje termin söker nationen efter nya studenter som vill engagera sig ideellt i vår verksamhet. Som ämbetsinnehavare får du lära dig massvis med nya saker, växa som människa, men framförallt; träffa vänner för livet! Ta chansen och sök ett ämbete genom att fylla i formuläret nedan!

Ämbeten tillsätts av nationssammankomsten tre gånger per termin. På sammankomsten håller du en kortfattad presentation av dig själv och berättar varför du söker ämbetet. Har du några som helst frågor om ämbeten eller hur processen ser ut så går det alldeles utmärkt att kontakta ämbetmannavalberedningens ordförande på ambete@vastgotanation.se, ordförande svarar gärna på alla dina frågor!

lista över nationen ämbeten

Arkivarie, arkiverar nationens handlingar.

Bibliotekarie, ansvarar för nationens bibliotek.

Brädspelsförman, sköter inköp och vård av de spel som nationen håller för sina medlemmar.

Chefredaktör, planerar, sammanställer och redigerar nationens tidning Västgöta Correspången.

Damkörsförman, samordnar nationens damkörsverksamhet.

Fanbärare, bär nationens fana vid nationens och universitetets tillställningar. Ansvarar för nationens fana och svenska flaggan.

Fotograf, fotograferar nationens ämbetsmän och dokumenterar nationens verksamhet.

Hembygdsförman, ansvarar för nationens relationer med hembygden genom till exempel kontakt med tidningar och kommuner.

Husmästare, lagar och bygger med husgruppen som underhuggare.

Idrottsförman, ansvarar för nationens idrottsverksamhet.

Internationella sekreterare, välkomnar och introducerar utländska studenter till nationen och studentlivet i Uppsala.

Jämlikhetsombud, arbetar med jämlikhetsfrågor på nationen.

Krönikör, skriver nationens krönika under ett år och läser upp denna vid nationens majmiddag.

Kultursekreterare, ansvarar för nationens kulturevenemang så som teaterbesök, konserter eller kulturaftnar. Kultursekreteraren samordnar även underhållningen på nationens gasquer.

Kårmarskalk, representerar nationen vid de tillfällen då universitetet, kåren eller Förste Kurator så anmodar. Kårmarskalken håller även ordning på nationens gasquer.

Körförman, samordnar verksamheterna i nationskören.

Ljud- och ljusansvarig, ansvarar för ljud- och ljussystemen.

Manskörsförman, samordnar nationens manskörsverksamhet.

Mikroskopförvaltare, förvaltar nationens mikroskop samt övriga artefakter och inventarier, skall vara en anakronistisk kraft på nationen. Anskaffar julgran.

Miljöombud, ansvarar för att nationen planerar och arbetar miljövänligt kring energiförbrukning, inköp av varor etc.

Nätmästare, ansvarar för nationens hemsida och hjälper nationens datoranvändare med mjuk- och hårdvara.

Orkesterförman, samordnar nationens orkesterverksamhet.

Recentiorsvärd, ansvarar för välkomnandet och inskrivningen av nya studenter vid Västgöta nation. Organiserar fadderverksamhet och mottagningsdagar för recentiorer.

Redaktör, planerar, sammanställer och redigerar nationens tidning under ledning av chefredaktören.

Reklamförman, ansvarar för nationens marknadsföring bland Uppsalas studenter.

Sekreterare, för protokoll vid NSK samt styrelsemöten.

Stipendiesekreterare, bevakar, utlyser och delar ut nationens stipendier, sammanställer stipendieansökningar och är föredragande i stipendieutskottet.

Sånganförare, leder allsången vid nationens fester. Sånganförarna gör även bordsplaceringen tillsammans med Förste Kurator inför nationens gasquer.

Teaterföreståndare, ska verka för att nationens teaterverksamhet fortgår och utvecklas. Ansvarar för att spex sätts upp till vissa av nationens tillställningar.

Ämbetsmannavalberedningens ordförande, ansvarar för att valberedningen nominerar nya personer till ämbeten.

Lista över nationens klubbverksämbeten

Barmästare, beställer och inventerar nationens drycker och ansvarar för att nationens verksamheter har den dryck som krävs. Arbetar i baren vid nationens gasquer och släpp.

Biträdande sexmästare, driver nationens pub och lagar mat till nationens fester.

Fikavärd, driver nationens söndagsbrunch.

Hovmästare, planerar och leder serveringspersonalen i arbetet med nationens kvällsrestaurang.

Klubbmästare, planerar och leder arbetet kring serveringen på nationens traditionella gasquer.

Kökschef, planerar och leder tillagningen av maten till nationens traditionella gasquer.
Biträdande kökschef, hjälper kökschefen i sitt arbete.

Lunchvärd, driver nationens lunchservering.

Restaurangvärd, ansvarar för nationens kvällsrestaurang.