stadgar & policyer

Nationen är en demokratisk organisation där stadgarna och delegationsordningen utgör det regelverk vi arbetar utifrån. Dessa fastställs och ändras endast genom beslut av nationssammankomsten. Nationssammankomsten fastställer även de policydokument vi förhåller oss till. Är du intresserad av att läsa dessa kan du enkelt klicka fram dem genom länkarna nedan!

Delegationsordning och stadgar för Västgöta nation i Uppsala

Handlingsplan för jämlikhetsarbete på Västgöta nation

Miljöplan för Västgöta nation