Aktuellt på västgöta nation

Stipendiebevakning

Deadline för stipendiebevakning är den 31 mars. Du hittar mer information här.

Meddelande från ledamotsvalberedningen

Till NSK II den 3 april utlyses följande poster:

Ordinarie val

 • Andre kurator 1 person, HT19-VT20

 • Tredje kurator, 1 person, HT19-VT20

 • Nationssammankomstens ordförande, 1 person, HT19-VT20

 • Ämbetsvalberedningens ordförande, 1 person, HT19-VT20

Fyllnadsval

 • Ledamot av nationens styrelse, 1 person, HT18-VT20

 • Ledamot av nationens styrelse, 1 person, HT19-VT21

Din ansökan ska vara förste kurator tillhanda senast söndagen den 24 mars kl. 12:00.
Ansökan skickas till 1q@vastgotanation.se.

Frågor om utlysta ämbeten eller om ansökan besvaras av förste kurator.

Arbetsbeskrivningar finns här. Intervjuer kommer att hållas tisdag 26 mars.

Meddelande från ämbetsvalberedningen

På NSK II den 3 april kommer följande poster att väljas. Du ansöker genom att skriva ditt för- och efternamn samt ditt telefonnummer på anslaget i nationshuset senast kl. 12:00 den 27 mars. Om du inte tidigare haft ett ämbete på nationen kan du bli kallad till intervju med ämbetsvalberedningen söndagen den 31 mars.

At NSK II on the 3rd of April the following offices and committee members will be elected. If you want to apply, please write your full name and telephone number on the poster in the nation building before 12am the 27th of March. If you have not had an office at the nation before you may be called to an interview with the selection committee on the 31st of March.

Arbetsbeskrivningar finns här.

Ordinarie val

 • Husmästare 1 person HT19-VT20

 • Chefredaktör 1 person HT19-VT20

 • Internationell sekreterare 1 person HT19-VT20

 • Ljud- och ljusansvarig 1 person HT19-VT20

 • Recentiorsvärd 1 person HT19-VT20

 • Redaktör 1 person HT19-VT20

 • Reklamföreståndare 1 person HT19-VT20

 • Stipendiesekreterare 1 person HT19-VT20

 • Klubbmästare 1 person HT19

 • Fanbärare 1 person HT19-VT20

 • Ledamot av ämbetsvalberedningen 2 personer HT19-VT20

Fyllnadsval

 • Lunchvärd 1 person VT19

Any questions? Contact the selection committee's chairman Felicia Skarin via telephone:

076 2841 514 or mail: ambete@vastgotanation.se