stipendier

Västgöta nation har flera olika stipendier som delas ut varje termin och utlysning av dessa sker två gånger per termin.

I början av terminen utlyses de av nationens stipendier som förvaltas av universitets stipendiekansli, dessa utlyses också av universitetet. I slutet av terminen utlyses de som hanteras av nationen själv och dessa kommer publiceras i Corren.

Det är viktigt att läsa på om stipendierna innan man söker dem eftersom de alla har olika behörighetskrav, samt att fylla i blanketten korrekt (en felaktigt ifylld blankett kommer inte handläggas). Nyttiga länkar är Stipendiekansliets hemsida och Stipendiehandboken. Blanketter hittas hos Universitetsförvaltningen på S:t Olofsgatan 10B, samt på nationerna.

Om du innehar ett nationsstipendium som sträcker sig över flera terminer måste detta bevakas, dvs du visar genom att fylla i en blankett avsedd för ändamålet att du sköter dina studier och på så vis uppfyller kriterierna för stipendiet. Denna blankett finns på kuratorsexpeditionen. Bevakning under våren ska ske senast den 31 mars, under hösten senast 31 oktober. Lämna in blanketten till nationen adresserad till stipendiesekreteraren. Vid stipendiebevakning ska studiebevakningsblankett och studieintyg för innevarande termin bifogas.

Här nedan finns blanketter för att söka och bevaka stipendier.

Stipendieansökan för stipendier förvaltade av nationen

Stipendiebevakning

Vid frågor kontakta stipendiesekreterare.vg@gmail.com

Aktuella stipendier VT19

Den 8e April öppnar ansökan till vårens nationsstipendier, för att söka använder du ansökningsblankett som finns att tillgå på kuratorsexpeditionen, här på hemsidan samt nationens anslagstavla. Skriv alla stipendier du söker på samma blankett och glöm inte att skicka med alla intyg som kan tänkas ligga till grund för bedömningen. Glöm inte heller att fylla i alla fält samt att skriva under blanketten.

Din ansökan ska vara oss tillhanda senast 6e Maj. Adressen till nationen är Slottsgränd 12, 75309 Uppsala. Märk kuvertet Stipendier. Det går också bra att skicka ansökan som PDF till stipendiesekreterarnas mailadress. Vid frågor, ta kontakt med stipendiesekreterarna, via mail på: stipendiesekreterare.vg@gmail.com

Frömans matematiska, 1000 kr/termin 3 år
“Till flitig, sedlig och medellös studerande av Västgöta nation som studerar matematik. Företräde för släkting.”

Noréns andra, om 1000 kr/termin i 3 år
"Till flitig studerande av Västgöta nation med gymnasiebetyg från Vänersborg."

Wallers 2 000 kr, engångssumma
“Till medlem av Västgöta nation studerandes juridik med internationell inriktning. I första hand ska stipendiet gå till resa eller utlandsvistelse i studiesyfte.”

Wolds, 500 kr/termin i 3 år
Till medlem av Västgöta Nation

Ossian Mellins universitetsstipendium för Skaradjäknar

För att söka Ossian Mellins universitetsstipendium måste sökande vara i behov av ekonomisk hjälp, ha studerat minst tre terminen vid gymnasieskolan Katedralskolan i Skara, studerat minst två terminer vid Uppsala universitet samt vara inskriven vid Västgöta nation i Uppsala.

Stipendiet att utdela 2019 är 31 525 kr,

Stipendiet kan komma att fördelas på två eller fler sökande.

Ansökan skall inlämnas till andre kurator på Västgöta nation senast 23 april 2019.

Vidare kommer ansökan skickas till stipendiekommitténs ordförande, tillika rektor på Katedralskolan i Skara.

Ansökningsblankett