stipendier

Västgöta nation har flera olika stipendier som delas ut varje termin och utlysning av dessa sker två gånger per termin.

I början av terminen utlyses de av nationens stipendier som förvaltas av universitets stipendiekansli, dessa utlyses också av universitetet. I slutet av terminen utlyses de som hanteras av nationen själv och dessa kommer publiceras i Corren.

Det är viktigt att läsa på om stipendierna innan man söker dem eftersom de alla har olika behörighetskrav, samt att fylla i blanketten korrekt (en felaktigt ifylld blankett kommer inte handläggas). Nyttiga länkar är Stipendiekansliets hemsida och Stipendiehandboken. Blanketter hittas hos Universitetsförvaltningen på S:t Olofsgatan 10B, samt på nationerna.

Om du innehar ett nationsstipendium som sträcker sig över flera terminer måste detta bevakas, dvs du visar genom att fylla i en blankett avsedd för ändamålet att du sköter dina studier och på så vis uppfyller kriterierna för stipendiet. Denna blankett finns på kuratorsexpeditionen. Bevakning under våren ska ske senast den 31 mars, under hösten senast 31 oktober. Lämna in blanketten till nationen adresserad till stipendiesekreteraren. Vid stipendiebevakning ska studiebevakningsblankett och studieintyg för innevarande termin bifogas.

Här nedan finns blanketter för att söka och bevaka stipendier.

Stipendieansökan för stipendier förvaltade av nationen

Stipendiebevakning

Vid frågor kontakta stipendiesekreterare.vg@gmail.com