Landskapsföreningen 

Västgöta nations landskapsförening är vår alumnförening. VGLF är en ideell förening vars ändamål är att utgöra ett band mellan äldre och yngre generationer vid Västgöta nation i Uppsala och att stödja denna i dess verksamhet.

Bland Landskapsföreningens aktiviteter kan nämnas en årligen återkommande höstfest, seminarium om tidigare inspektor eller annan bemärkt västgöte och årsmötet som vanligtvis hålls i anslutning till nationens majmiddag. Föreningen har för närvarande cirka 230 medlemmar.

Intresserad av Landskapsföreningen och dess verksamheter? Vill du bli medlem? Läs mer på deras hemsida som du hittar genom att klicka här!