stadgar & policyer

Nationen är en demokratisk organisation där stadgarna och delegationsordningen utgör det regelverk vi arbetar utifrån. Dessa fastställs och ändras endast genom beslut av nationssammankomsten. Nationssammankomsten fastställer även de policydokument vi förhåller oss till. Är du intresserad av att läsa dessa kan du enkelt klicka fram dem genom länkarna nedan!

Stadgar för Västgöta nation i Uppsala - antagna vid nationssammankomsten den 5 december 2018

Arbetsordningar för Västgöta nation i Uppsala - reviderade vid nationssammankomsten den 3 april 2019

Handlingsplan för jämlikhetsarbete på Västgöta nation

Miljöplan för Västgöta nation