Kuratel

7.jpg

Annie Larsson

Förste kurator (1Q) - 018-13 63 60
1q@vastgotanation.se

Annie kommer från Vänerns pärla – Mariestad – och blev medlem i Västgöta nation redan innan hon landade i Uppsala hösten 2012. Hon har bland annat varit barmästare, recentiorsvärd, redaktör, sekreterare och ledamot i nationens styrelse. Som förste kurator är hon ansvarig för nationens medlemmar, vårt vackra nationshus, samt extern representation. Hennes dagliga arbetsuppgifter kretsar mycket kring administration och kontakt med ämbetsverkare och externa parter. Kom till Annie med vilka frågor som helst, antingen har hon svaret, eller skicka din fråga vidare till någon annan som kan hjälpa dig.

2.jpg

Axel Biwall Sandberg

Andre kurator (2Q) - 018-13 24 94
2q@vastgotanation.se

Axel kommer inte från Västergötland, men han kommer från den stad där Västgöta Nation i Uppsala alltid velat befinna sig; nämligen Uppsala. Sedan våren 2017 har VG varit Axels nya nav i sin hemstad. Här har han varit aktiv som lunchvärd, barmästare, klubbmästare, restaurangvärd, lunchvärd igen, stipendiesekreterare och nu sedan den 1 juli som andre kurator. Som andre kurator ansvarar Axel för nationens ekonomi och löpande bokföring. Har du frågor om löner, parkering eller nationens ekonomi är det honon du vänder dig till.

4.jpg

Maria Grondona

Tredje kurator (3Q) - 018-12 58 63
3q@vastgotanation.se

Maria är uppvuxen vid nipornas stad, Sollefteå, där Ångermanälven flyter på friskt. Hon blev medlem vid Västgöta nation 2016 och började under samma termin att arbeta inom nationens restaurangverksamheter. Hon har varit biträdande 6m, lunchvärd, fanbärare, kökschef, barmästare och restaurangvärd. Som tredje kurator ansvarar Maria för att leda klubbverket i dess arbete. Hon är även ansvarig för nationens rutiner kring kökshygien och arbetar kontinuerligt med att dessa upprätthålls. Maria kan du vända dig till med frågor om nationens ordinarie verksamheter så som lunchen, puben, brunchen och restaurangen. Du kan även prata med Maria om du är intresserade av att arbeta på nationen.

3.jpg

Oscar Karlsson Håkansson

Fjärde kurator (4Q) - 018-12 77 02 4q@vastgotanation.se

Oscar är född och uppvuxen i Borås utmed de avlånga stränderna vid Öresjö. Från en avlång strand till en annan flyttade han 2016 och bosatte sig vid Fyrisån för att börja flippa burgare och hälla öl i Djäknen. Ett år blev två och efter att ha jobbat en termin som biträdande 6m HT17 fortsatte han i köket som biträdande kökschef och sedan restaurangvärd. Under 2018 fick han också uppleva den ljuva friden naturen har att erbjuda som trädgårdsmästare. Som fjärde kurator har Oscar ett övergripande ansvar över nationens alkohollager samt över nationens gasquer och uthyrningar. Det är till honom ni vänder er med frågor om sittningar och uthyrningar.