Kuratel

annie%2Bhemsida.jpg

Annie Larsson

Förste kurator (1Q) - 018-136360 1q@vastgotanation.se

Annie kommer från Vänerns pärla – Mariestad – och blev medlem i Västgöta nation redan innan hon landade i Uppsala hösten 2012. Hon har bland annat varit barmästare, recentiorsvärd, redaktör, sekreterare och ledamot i nationens styrelse. Som förste kurator är hon ansvarig för nationens medlemmar, vårt vackra nationshus, samt extern representation. Hennes dagliga arbetsuppgifter kretsar mycket kring administration och kontakt med ämbetsverkare och externa parter. Kom till Annie med vilka frågor som helst, antingen har hon svaret, eller skicka din fråga vidare till någon annan som kan hjälpa dig.

Carro.jpeg

Caroline Bergström

Andre kurator (2Q) - 018132494 2q@vastgotanation.se

Caroline kommer från schlättas mittpunkt; metropolen Skövde. Hon flyttade till Uppsala 2014 och blev medlem i Västgöta nation direkt. Hon har varit nationens fotograf, recentiorsvärd, redaktör och senare även chefredaktör för nationens tidning Västgötacorrespången. Som andre kurator ansvarar Caroline för nationens löpande bokföring och ekonomi. Hon kan hjälpa dig med frågor om Löner, frågor om parkering, och frågor om nationens ekonomi.

Erik.jpeg

Erik Rössle

Tredje kurator (3Q) 018125863 3q@vastgotanation.se

Erik är född och uppvuxen i Sveriges främsta lärdomsstad; Uppsala. Till Västgöta nation hittade han 2015 då han började arbeta i Djäknen. Sedan dess har han varit brunchvärd, lunchvärd, biträdande 6m, internationell sekreterare, klubbmästare, och barmästare. Som tredje kurator har Erik ett övergripande ansvar över nationens löpande verksamheter. Vanliga arbetsuppgifter för Erik är att leda klubbverket i dess arbete samt lägga matbeställningar till de ordinarie verksamheterna. Erik är även ansvarig för nationens rutiner kring kökshygien och arbetar kontinuerligt med att dessa upprätthålls. Det är till Erik ni vänder er med frågor om nationens ordinarie verksamheter så som lunchen, puben, och brunchen. Ni kan även prata med Erik om ni är intresserade av att arbeta på nationen.

48395728_330255900923304_8524469201530781696_n.jpg

Oscar Karlsson Håkansson

Fjärde kurator (4Q) - 018127702 4q@vastgotanation.se

Oscar är född och uppvuxen i Borås utmed de avlånga stränderna vid Öresjö. Från en avlång strand till en annan flyttade han 2016 och bosatte sig vid Fyrisån för att börja flippa burgare och hälla öl i Djäknen. Ett år blev två och efter att ha jobbat en termin som biträdande 6m HT17 fortsatte han i köket som biträdande kökschef och sedan restaurangvärd. Under 2018 fick han också uppleva den ljuva friden naturen har att erbjuda som trädgårdsmästare. Som fjärde kurator har Oscar ett övergripande ansvar över nationens alkohollager samt över nationens gasquer och uthyrningar. Det är till honom ni vänder er med frågor om sittningar och uthyrningar.