Västgöta nation manskör; Korgossarna

En manskör, en tradition, en nödvändighet. Vad vore Uppsalas studentliv utan Västgöta nations manskör Korgossarna?

Kören satsar alltid mot nya mål och är ansedd som en utav Uppsalas bättre körer, med segrar i olika körtävlingar i Europa i bagaget och en stark ambition. Vi strävar alltid efter att förbättra oss och våra sångare och samtidigt att ha en närhet till vår sociala tradition och lyhördhet. Något som kännetecknar kören är att vi underhåller under nationsfester och ger konserter med jämna mellanrum för att höja stämningen i Uppsala. Repertoaren är svår att sätta fingret på, men den duger till både domkyrkor och mindre formella tillställningar på nationen.

Kontakt

Korgossarna har en lång tradition av att underhålla på stora som små evenemang, jubileums- och examensfester, disputationsmiddagar, gasquer och sittningar med mera. Publiken lämnas alltid med ett leende på läpparna. Vill du hyra kören eller är du intresserad av att bli sångare i Korgossarna, tag i sådana fall kontakt med vår ordförande.

Repetitioner sker söndagar i nationens festsal kl. 18:00-21:00.


Email: ordf@vgmk.se

Till körens egna hemsida

Korgossarna framträder under majmiddagen 2016

Korgossarna framträder under majmiddagen 2016