Kuratel

Hugo.jpeg

Hugo Stiernstedt

Förste kurator (1Q) - 018-136360 1q@vastgotanation.se

Hugo tog sitt pick och pack och flyttade från kalkstensön Gotland och hamnade 2013 i Uppsala. Efter ungefär ett år i Uppsala fann hann kärleken till Västgöta nation under ett pubpass i Djäknen. Sedan dess har han innehaft ämbeten så som idrottsförman, recentiorsvärd, barmästare, och redaktör för Västgötacorrespången. Som Förste kurator är han ansvarig för nationens medlemmar, vårt vackra nationshus, samt extern representation. Hans dagliga arbetsuppgifter kretsar mycket kring administration och kontakt med ämbetsverkare och externa parter. Kom till Hugo med vilka frågor som helst, antingen kan han hjälpa dig eller skicka din fråga vidare till någon annan som kan hjälpa dig.

Carro.jpeg

Caroline Bergström

Andre kurator (2Q) - 018132494 2q@vastgotanation.se

Caroline kommer från schlättas mittpunkt; metropolen Skövde. Hon flyttade till Uppsala 2014 och blev medlem i Västgöta nation direkt. Hon har varit nationens fotograf, recentiorsvärd, redaktör och senare även chefredaktör för nationens tidning Västgötacorrespången. Som Andre kurator ansvarar Caroline för nationens löpande bokföring och ekonomi. Hon kan hjälpa dig med frågor om Löner, frågor om parkering, och frågor om nationens ekonomi.

Erik.jpeg

Erik Rössle

Tredje kurator (3Q) 018125863 3q@vastgotanation.se

Erik är född och uppvuxen i Sveriges främsta lärdomsstad; Uppsala. Till Västgöta nation hittade han 2015 då han började arbeta i Djäknen. Sedan dess har han varit brunchvärd, lunchvärd, biträdande 6m, internationell sekreterare, klubbmästare, och barmästare. Som Tredje kurator har Erik ett övergripande ansvar över nationens löpande verksamheter. Vanliga arbetsuppgifter för Erik är att leda klubbverket i dess arbete samt lägga matbeställningar till de ordinarie verksamheterna. Erik är även ansvarig för nationens rutiner kring kökshygien och arbetar kontinuerligt med att dessa upprätthålls. Det är till Erik ni vänder er med frågor om nationens ordinarie verksamheter så som lunchen, puben, och brunchen. Ni kan även prata med Erik om ni är intresserade av att arbeta på nationen.

Anniina.jpeg

Anniina Penttilä

Fjärde kurator (4Q) - 018127702 4q@vastgotanation.se

Anniina kommer från staden den finska staden Seinäjoki. 2015 styrde hon västerut och hamnade i Uppsala. Hon hittade till Västgöta nation under sin första termin i Uppsala och vårterminen 2016 blev hon biträdande 6m. Sedan dess har hon varit lunchvärd, internationell sekreterare, barmästare, och kökschef. Som Fjärde kurator har Anniina ett övergripande ansvar över nationens alkohollager samt över nationens gasquer och uthyrningar. Det är till Anniina ni vänder er med frågor om sittningar och uthyrningar.